Vår Logo

Som logotyp har vi valt Hippokrates eftersom han är läkekonstens fader.

Hippokrates namn är ett av de första och mest betydelsefulla namn som man möter i historien. Man tror att han levde samtidigt med Sokrates mellan 460-377 f. Kr.

Hippokrates skrifter återfinns i den s k Corpus Hippocraticum, ett samlingsverk som också har andra författare och källor.

Hippokrates frigjorde medicinen från religion och baserade den på naturvetenskapliga studier. Många författare och historiker uppger att dessa studier kom till Sverige i slutet av 1800-talet.

Den hippokratiska eden ligger med små förändringar till grund för Genèvedeklarationen 1948.

I dagens samhälle skulle det vara orimligt att tillämpa Hippokrates etik med tanke på den medicinska utveckling som skett det senaste århundradet.

Vissa principer behöver överges eller förkastas helt och hållet och andra bör moderniseras. Det måste ske kompletteringar och omprövningar fortlöpande eftersom utvecklingen hela tiden går framåt och gör nya upptäckter för framtiden.Topp av sidan


     
GE International Web & Media Design Studio
Designad av GE International Web & Media Design Studio
Copyright ©1999-2015
Interkontinentalkliniken & Vaccinationscenter AB
  WWW.INTERCOC.COM